baner MDŚJ 2017

Angel Care - turniej przedświąteczny dla seniorów, 22.12.2016.

TURNIEJ PRZEDŚWIĄTECZNY DLA SENIORÓW

1. Organizatorzy:
Angel Care Centrum Seniora

MUKS MDK Śródmieście Wrocław

2. Cel turnieju:
Popularyzacja szachów seniorów.

3. Miejsce i data rozgrywek:
Angel Care Centrum Seniora, ul Dyrekcyjna 5-7 Wrocław
22.12.2016 r. (czwartek). Początek I rundy - 14.30 

4. Prawo udziału:
W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni w wieku 50+ (urodzeni w 1966r. i starsi).
Udział w zawodach jest nieodpłatny. Liczba uczestników jest ograniczona do 20 osób, decyduje kolejność zgoszeń. Zapisy poprzez serwis turniejowy na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_6947/ lub w dniu turnieju: w godzinach: 14.00 – 14.25. 

 

5. System rozgrywek:
Turniej szachów szybkich, rozgrywanych systemem szwajcarskim lub każdy z każdym w zależności od frekwencji w tempie 15 min. na zawodnika, na dystansie 7 rund.

6. Nagrody i upominki:

Każdy uczestnik turnieju otrzyma okolicznościowe upominki, zaś troje najlepszych zawodników otrzyma nagrody zgodnie z zajętymi miejscami. Sponsorem nagród i upominków jest Angel Care Centrum Seniora.

7. Dodatkowe informacje:
Sędzią turnieju jest Marta Wolska. Organizatorem wykonawczym jest Waldemar Sernecki.

We wszystkich turniejach obowiązują przepisy gry FIDE
Zezwala się na wniesienie na salę gry i posiadanie wyłączonych telefonów komórkowych.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Uczestnicy zawodów są ubezpieczeni we własnym zakresie.

Uczestnik zawodów przystępując do turnieju wyraża zgodę by zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi oraz jego wizerunek mogły być wykorzystane przez organizatorów i sponsorów turnieju.

Forum najnowsze posty

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław